Quartierinfo

Infoblatt

Situationsplan

Vorstand

Fränzi Zeier Präsidium Fläckehof 66 041 / 281 27 72
Ursi La Grassa   Fläckehof 10 041 / 281 26 60
Marlène König   Fläckehof 16 041 / 281 24 27
Judith Hirschi Aktuarin Fläckehof 24 041 / 240 31 05
Nicole Schilliger Kasse Fläckehof 14 041 / 282 11 25
       

hc_1342